Got any questions?

Q&A


We zijn altijd bereikbaar voor al je vragen, maar misschien vind je hier ook een antwoord op je vraag. Toch niet gevonden? Je kan je vraag ook stellen via mail, telefoon of chat. Aan de antwoorden van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. 


We are always available for all your questions, but you may also find an answer to your question here. Not found yet? You can also ask your question by mail, telephone or chat. No rights can be derived from the answers of this page.

vragen over

de webshop

Hoe weet ik of een artikel op voorraad is?

Dit verschilt per product, sommige producten hebben we op voorraad, andere producten gaan op bestelling. Producten die wij op voorraad hebben verzenden we op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Over het algemeen heb je het product dan de volgende dag binnen. Bij producten die op bestelling worden geleverd, duurt het gemiddeld 3 werkdagen voordat het product bij je binnen is.

Op de website staat bij elk product of wij het op voorraad hebben. Zijn er verschillende kleuren of afmetingen? Maak dan eerst je keuze, onder je keuze staat dan of er voorraad is, hoeveel stuks er nog zijn of dat het per nabestelling gaat. Dit verschilt dus per product, per kleur en per afmeting. Zo kan het voorkomen dat we wel een product op voorraad hebben, maar niet de kleur die je wilt.

Kan ik met mijn cadeaukaart betalen?

Op dit moment nog niet, maar we zijn er wel serieus mee bezig om op korte termijn de mogelijkheid aan te bieden om gift cards te kopen en verzilveren. Meld je aan op de nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte.

Waar verzenden jullie allemaal heen?

Wij versturen standaard onze producten naar adressen in Nederland en België. Wil je graag een product naar een ander land verzenden? Neem dan even contact met ons op. We kunnen overal naar verzenden, maar de verzendkosten verschillen per land. Je kan ons bereiken via email & telefoon.

Is jullie hele assortiment ook beschikbaar in de winkels?

99% van alle producten die we verkopen op de website, verkopen we ook in de shop. Het kan alleen wel zo zijn dat wij enkel showmodellen hebben en geen voorraad. Als op de webshop staat aangegeven dat een product beschikbaar is per nabestelling, dan is de kans groot dat wij alleen een showmodel hebben in de shop. Dit betekent wel dat je het product in het echt kan zien in de shop, je kan het voelen en kleuren in het echt ervaren. Wil je zeker weten of we een bepaald product hebben? Bel of mail ons dan even.  

questions about

the webshop

How do I know if an item is in stock?

This differs per product, some products we have in stock, other products go on order. Products that we have in stock are sent on Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Generally, you will receive the product the next day. With products that are delivered to order, it takes an average of 3 working days before the product is delivered to you.

On the website, for each product, we have it in stock. Are there different colors or sizes? Then first make your choice, under your choice you will find whether there is stock, how many pieces are left, or whether it is going to be delivered after delivery. This therefore differs per product, per color and per size. So it may happen that we do have a product in stock, but not the color you want.

Can I pay with my gift card?

At the moment not yet, but we are seriously working on offering the opportunity to buy and redeem gift cards in the short term. Sign up for the newsletter and stay first informed.

Where do you ship?

We ship our products as standard to addresses in the Netherlands and Belgium. Would you like to send a product to another country? Please contact us. We can ship to anywhere, but the shipping costs vary by country. You can reach us via email & telephone.

Is your entire range also available in the showroom?

99% of all products we sell on the website are also sold in the shop. It can only be that we only have show models and no stock. If it is stated on the webshop that a product is available per order, then there is a good chance that we only have a show model in the shop. This means that you can actually see the product in the shop, you can feel it and experience colors in real life. Do you want to know for sure whether we have a certain product? Call or email us.

vragen over

bestellingen

Wanneer heb ik mijn bestelling binnen?

Bij We are Now is de gemiddelde levertijd 2-3 werkdagen.  In het weekend wordt er niet geleverd. Houdt er dus rekening mee dat je, wanneer je je bestelling op woensdag, donderdag of vrijdag plaatst, deze na het weekend wordt geleverd.

Het kan natuurlijk voorkomen dat door externe factoren, je bestelling een dag later bezorgd wordt. Je ontvangt dan een e-mail dat de levertijd wordt overschreden. Natuurlijk, doen we er alles aan om onze levertijd zo goed mogelijk te handhaven.

Wanneer je je bestelling afhaalt op locatie, is de levertijd afhankelijk van onze voorraad. Wij nemen hierover contact met je op na het ontvangen van jouw bestelling.

Kan ik mijn bestelling wijzigen?

Als je jouw bestelling wilt wijzigen, is dit mogelijk tot je pakket verzonden is. Neem hiervoor contact met ons op, wij helpen je graag verder!

Dit kan natuurlijk ook wanneer je ervoor gekozen om je bestelling op locatie af te halen.

Ik heb geen bevestiging E-mail ontvangen?

De email kan in je spam terecht zijn gekomen, of je hebt misschien een typefout gemaakt bij het invullen van je gegevens. Heb je een werkdag later nog steeds geen mail ontvangen? Laat het ons dan even weten.

Wat is de huidige status van mijn bestelling?

Om je op de hoogte te houden van de status van jouw bestelling, stuurt We are Now je na elke stap in het bestelproces een bevestiging van de laatste status. Is het product besteld en afgerekend dan krijg je daarvan een mailtje. Zodra het pakketje verzonden is, krijg je daar ook een mailtje van. 

Is het mogelijk om mijn bestelling als cadeau te verpakken?

Jazeker dat is mogelijk. Wij rekenen hier geen extra kosten voor. Vermeld bij het afrekenen (onder het kopje: order notes) dat je graag de bestelling – of gedeelte van de bestelling – in cadeauverpakking wilt ontvangen. Vermeld daar ook een eventuele felicitatie-tekst bij.

questions about

orders

When do I receive my order?

At We are Now the average delivery time is 2-3 business days. There is no delivery on weekends. So keep in mind that if you place your order on Wednesday, Thursday or Friday, it will be delivered after the weekend.

Of course it can occur that due to external factors, your order is delivered one day later. You will receive an e-mail that the delivery time will be exceeded. Of course, we do everything to keep our delivery time as good as possible.

When you pick up your order on location, the delivery time depends on our stock. We will contact you about this after receiving your order.

Can I change my order?

If you want to change your order, this is possible until your package is shipped. Please contact us, we are happy to help you!

This is also possible when you choose to pick up your order on location.

I have not received an E-mail confirmation?

The email may have ended up in your spam, or you may have made a typing error when filling in your details. Did you still not receive an email a day later? Let us know.

What is the current status of my order?

To keep you informed of the status of your order, We are Now will send you confirmation of the latest status after every step in the order process. If the product has been ordered and settled, you will receive an e-mail. As soon as the package has been sent, you will also receive an e-mail.

Is it possible to package my order as a gift?

Yes, that is possible. We do not charge extra costs for this. Please state at the checkout (under the heading: order notes) that you would like to receive the order – or part of the order – in gift wrapping. Please include a possible congratulatory text.

vragen over

betalingen

Wat is jullie bankrekeningnummer?

IBAN: NL62 KNAB 0256 0976 07
BIC: KNABNL2H

Op aanvraag is het mogelijk om per factuur te betalen (dit is bijvoorbeeld handig als je zakelijk iets wilt bestellen). Vermeld dan het bonnummer als betalingskenmerk. Producten worden pas verzonden als de factuur is voldaan. Uiteraard houden we je op de hoogte via mail. 

Wat zijn jullie betaalmogelijkheden?

Via de webshop kun je betalen met PayPal, iDeal of via Bancontant. Bij ons op locatie is het mogelijk om contant te betalen, pinnen of per creditcard. Als laatste mogelijkheid is het mogelijk om facturen per overboeking te betalen. 

Is het veilig om via iDEAL te betalen?

Ja, de betalingen aan We are Now worden verzorgd door Mollie. Zij verzorgen ook de betalingen van hele grote andere webshops. Zij waarborgen dat je transactie beveiligd wordt uitgevoerd. Zodra de betaling binnen is zal de bestelling direct door We are Now verwerkt worden en geldt de gewone levertijd. Mocht je nog vragen hebben over de beveiliging van Mollie, kijk dan op hun website

Kan ik ook zelf mijn betaling overschrijven via mijn bank?

Het is ook mogelijk om een handmatige overschrijving te doen. Wanneer de betaling is ontvangen zullen wij de order direct in behandeling nemen en versturen. Je kunt het bedrag van je bestelling overmaken naar het volgende rekeningnummer:

IBAN: NL62 KNAB 0256 0976 07
BIC: KNABNL2H
T.N.V.: We are Now

Bij betaling altijd het ordernummer + jouw naam vermelden voor een snelle afhandeling. Naar verwachting zal de betaling binnen 1-2 werkdagen binnen zijn.

Waarom staat er Mollie op mijn bankafschrift?

Alle internetbetalingen zijn ondergebracht bij Mollie. Zo zijn we er zeker van dat we meer betalingsopties en veiligheid aan kunnen bieden. Jouw betaling zal worden verricht aan Mollie, die de betalingen verzamelt voor ons en deze vervolgens aan ons overmaakt. Dat is de reden dat jij op jouw bankafschrift Mollie ziet staan. 

questions about

payments

What is your bank account number?

IBAN: NL62 KNAB 0256 0976 07
BIC: KNABNL2H

On request it is possible to pay per invoice (this is useful for example if you want to order something business). Then state the receipt number as payment reference. Products will not be shipped until the invoice has been paid. Of course we will keep you informed via e-mail.

What are your payment options?

Through the webshop you can pay with PayPal, iDeal or via Bancontant. With us on location it is possible to pay cash, debit card or credit card. As a last possibility it is possible to pay invoices per transfer.

Is it safe to pay via iDEAL?

Yes, the payments to We are Now are provided by Mollie. They also take care of payments from very large other web shops. They guarantee that your transaction is executed securely. Once the payment is received, the order will be processed directly by We are Now and the normal delivery time applies. If you have any questions about the security of Mollie, check their website.

Can I transfer my payment myself via my bank?

It is also possible to make a manual transfer. When the payment is received we will immediately process and send the order. You can transfer the amount of your order to the following account number:

IBAN: NL62 KNAB 0256 0976 07
BIC: KNABNL2H
Attn.: We are Now

When paying, always mention the order number + your name for quick processing. The payment is expected to be received within 1-2 business days.

Why does is say Mollie on my bank statement?

All internet payments are placed with Mollie. This way we are sure that we can offer more payment options and security. Your payment will be made to Mollie, who collects the payments for us and then transfers them to us. That is why you see Mollie on your bank statement.

vragen over

kunstwerken

Kan ik ook kunst kopen via de webshop?

Ja, maar originele kunstwerken verkopen we niet direct via de webshop. Het is wel mogelijk om alvast aan te geven dat je een kunstwerk wilt kopen. Wij reserveren het betreffende werk dan meteen. Dit doen wij omdat we willen dat alle klanten het kunstwerk eerst in het echt ziet. Dit kan bij ons in de shop, maar dat kan ook bij je thuis (zie services).

Op de website staan wel alle foto’s van alle kunstwerken. Daarbij staat alle extra informatie die je nodig hebt (materiaal, prijs, afmeting, kunstenaar). Heb je interesse in een kunstwerk, dan kan je het komen zien in de shop, of wij komen langs met het kunstwerk. Dit geldt ook voor fotografie en unieke beelden.

Voor de rest wijst het zichzelf ook uit, want producten die wel in de webshop te koop zijn kun je aanklikken en afrekenen. Bij de kunstwerken is deze mogelijkheid niet aanwezig.

Wanneer komen er weer nieuwe kunstwerken?

Dat verschilt nogal per kunstenaar. Van sommige kunstenaars hebben wij alle kunstwerken, van andere kunstenaars hebben we maar 2 tot 3 kunstwerken. Wil je weten wat een kunstenaar nog meer voor beschikbaar werk heeft? Neem dan contact met ons op.

Betreft nieuwe kunstwerken van nieuwe kunstenaars, ligt het er maar net aan of we nieuwe kunstenaars introduceren. We hebben hier geen vast stramien in. De ene maand hebben we drie nieuwe kunstenaars, de andere drie maanden, maar één nieuwe kunstenaar. Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Ik ben kunstenaar, kan ik mijn werk laten zien?

Bij We are Now zijn we altijd op zoek naar de volgende lichting talentvolle kunstenaars. Helaas kunnen we niet elk talent bij ons zien, maar we zeggen nooit ‘nee’ op voorhand. Kijk hier voor alle informatie & het uploaden van je werk.

Kan ik kunstwerken ook thuis zien?

Jazeker! Wij bieden geheel vrijblijvend en kosteloos aan om kunstwerken thuis te zien. Jij kiest welk kunstwerk (of meerdere kunstwerken) je graag thuis wilt zien, dan maken we een afspraak wanneer we langs kunnen komen. Vaak is binnen 5minuten al duidelijk welk kunstwerk past in het interieur. 

Wil je het kunstwerk meteen houden? Dat kan, wij hebben een mobiel pinapparaat waardoor we meteen het kunstwerk kunnen afrekenen. Is het kunstwerk toch niet wat je ervan voorstelde? Geen probleem, we nemen het kunstwerk kosteloos weer mee terug.

Hangen jullie de kunstwerken ook op?

Nee, dit valt niet onder onze werkzaamheden. Vooral gezien het feit dat muren verschillen en de kunstwerken recht moeten hangen. We hebben wel adressen van hele capabele vakmannen die het graag voor je doen. Het transport van de kunstwerken doen we wel zelf.

Kan ik de kunstwerken verzekeren?

Over het algemeen vallen onze kunstwerken onder de inboedel. Wij werken niet met kunstwerken in een bepaalde prijsklasse dat hiervoor een speciale kunstverzekering moet worden afgesloten. Koop je een kunstwerk boven de €3.000 dan raden we aan om contact op te nemen met je verzekeraar.

questions about

art

Can I also buy art through the webshop?

Yes, but we do not sell original artworks directly through the webshop. It is possible to indicate in advance that you want to buy a work of art. We then immediately reserve the relevant work. We do this because we want all customers to first see the artwork in real life. This can be done with us in the shop, but that is also possible at your home (see services).

On the website are all photos of all artworks. This includes all extra information you need (material, price, size, artist). If you are interested in a work of art, you can see it in the shop, or we come along with the artwork. This also applies to photography and unique images.

For the rest it also expresses itself, because products that can be bought in the webshop can be clicked and paid. This possibility is not present in the artworks.

When will new artworks arrive?

That is quite different per artist. We have all works of art from some artists, from other artists we only have 2 to 3 works of art. Do you want to know what an artist has more for available work? Then contact us.

As far as new artworks from new artists are concerned, it is just as if we are introducing new artists. We do not have a fixed pattern here. One month we have three new artists, the other three months, but one new artist. Do you want to stay informed? Sign up for the newsletter.

I am an artist, can I show my work?

At We are Now we are always looking for the next generation of talented artists. Unfortunately we can not see every talent with us, but we never say ‘no’ in advance. Look here for all information & uploading your work. Kijk hier voor alle informatie & het uploaden van je werk.

Can I also see works of art at home?

Hell yes! We offer free of charge and free of charge to see artworks at home. You choose which artwork (or several artworks) you would like to see at home, then we make an appointment when we can come by. Often within 5 minutes is already clear which artwork fits in the interior.

Do you want to keep the artwork immediately? That is possible, we have a mobile pin device so we can immediately pay for the artwork. Is not the artwork what you suggested? No problem, we take back the artwork free of charge.

Do you also hang up the artworks?

No, this is not part of our work. Especially in view of the fact that walls differ and the artworks have to hang straight. We do have addresses from very capable craftsmen who are happy to do it for you. We do the transport of the artworks ourselves.

Can I insure the works of art?

In general, our artworks are covered by the contents. We do not work with artworks in a certain price category that requires a special art insurance policy. If you buy a work of art above € 3,000, we advise you to contact your insurance company.

vragen over

Design

Mijn favoriete kleur is uitverkocht!

Wij hebben niet standaard hele collecties op voorraad. Al onze leveranciers werken ook op nabestelling, dus wij kunnen gemakkelijk en snel schakelen. Wil je een product hebben in een bepaalde kleur die bij ons uitverkocht is? Geen probleem! Binnen drie werkdagen hebben wij dit op voorraad en verzenden dit eventueel kosteloos op.

Wanneer komen er weer nieuwe producten?

Dat ligt er helemaal aan of er nieuwe producten van onze leveranciers komen. Wij kijken altijd of nieuwe producten passen bij onze art & design house. Als er nieuwe producten binnen komen dan communiceren wij dat altijd in onze nieuwsbrief. Wil je dus als eerste op de hoogte zijn, dan kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief.

Ik heb nog een aanbeveling voor een nieuw merk.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe kunstenaars en merken! Op dit moment zijn we erg tevreden met onze collectie van designproducten, maar we zijn altijd geïnteresseerd in nieuwe merken. Heb je een voorstel? Stuur ons dan een berichtje.

Is het mogelijk om producten in bulk te kopen?

Ja dat is mogelijk, neem dan een kijkje bij onze zakelijke mogelijkheden.

questions about

Design

My favorite color is sold out!

We do not stock entire collections as standard. All our suppliers also work on backorder, so we can switch quickly and easily. Do you want a product in a certain color that is sold out with us? No problem! We have this in stock within three working days and may send it free of charge.

When will new products arrive?

That depends entirely on whether new products come from our suppliers. We always check whether new products fit our art & design house. If new products arrive, we always communicate that in our newsletter. So if you want to be the first to know, you can sign up for the newsletter.

I have another recommendation for a new brand.

We are always looking for new artists and brands! At the moment we are very satisfied with our collection of design products, but we are always interested in new brands. Do you have a suggestion? Send us a message.

Is it possible to buy products in bulk?

Yes, that is possible, then take a look at our business opportunities.

vragen over

Retourneren

Kan ik mijn aankoop ten alle tijden ruilen of retourneren?

Voor de producten uit de webshop geldt dat je je geld terug krijgt, mits je dit binnen 14 dagen hebt aangegeven. Bijvoorbeeld via mail, telefoon of deze pagina. Na deze periode wordt de aankoop beschouwd als definitief. Klik hier voor de ruil en retourneer voorwaarden. Daar vind je ook alle voorwaarden en hoe je pakketjes terug kan sturen.

Voor de kunstwerken gelden deze voorwaarden niet. Kijk daarvoor bij deze Algemene Voorwaarden. Omdat wij al onze klanten de mogelijkheid geven om het kunstwerk te zien en te inspecteren voordat men overgaat tot koop, is het niet mogelijk om kunstwerken te retourneren.

Kan ik mijn bestelling annuleren?

Ben je na het plaatsen van je bestelling van gedachte veranderd? Wil je de  bestelling annuleren? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

Hoe krijg ik mijn geld terug als ik een artikel terug stuur?

Zodra je het product hebt geretourneerd, ontvang je je geld terug op dezelfde manier als je betaald hebt. Dus heb je betaald via iDeal, dan krijg je het bedrag ook elektronisch terug. Heb je contant in de winkel betaald? Dan krijg je het retourbedrag ook contant terug.

questions about

Returns

Can I exchange or return my purchase at any time?

For the products from the webshop you will get your money back, provided you have indicated this within 14 days. For example via mail, telephone or this page. After this period the purchase is considered final. Click here for the exchange and return conditions. There you will also find all conditions and how you can send back packages.

These conditions do not apply to the artworks. Take a look at these Terms and Conditions. Because we give all our customers the opportunity to see and inspect the artwork before proceeding with the purchase, it is not possible to return works of art.

Can I cancel my order?

Have you changed your mind after placing your order? Do you want to cancel the order? Please contact us as soon as possible.

How do I get my refund when I send an item back?

Once you have returned the product, you will receive your money back in the same way as you have paid. So if you have paid via iDeal, you will also receive the amount electronically. Did you pay cash in the store? Then you also receive the return amount in cash.

vragen over

verzendingen

Door wie wordt mijn bestelling geleverd?

Dat verschilt per pakketje. Over het algemeen werken wij met PostNL en DHL.

Mijn bestelling is verzonden, kan ik deze volgen?

Dat ligt eraan hoe we je pakketje hebben verzonden. Past het product in een brievenbuspakketje? Dan heb je geen Track&Trace mogelijkheid. Bij alle andere pakketjes is er deze mogelijkheid wel. Je krijgt dan een mailtje van de postaanbieder met de Track&Trace.

Mijn pakketje is beschadigd!

Vervelend dat het pakketje niet op de juiste wijze is aangekomen. We willen je dan vragen om foto’s te maken van de schade en deze naar ons te mailen. Wij gaan dan kijken waar het fout is gegaan en gaan op zoek naar een passende oplossing als ook het product is beschadigd.

questions about

shipping

By whom is my order delivered?

That differs per package. We generally work with PostNL and DHL.

My order has been sent, can I follow it?

That depends on how we sent your package. Does the product fit in a letterbox package? Then you do not have a Track & Trace option. With all other packages there is this possibility. You will receive an email from the postal provider with the Track & Trace.

My package is damaged!

We regret that the package has not arrived in the right way. We would like to ask you to take photos of the damage and email it to us. We then look at where it went wrong and look for a suitable solution if the product is damaged.

vragen over

Klachten en garantie

Ik heb een klacht.

Heb je een klacht? Wij willen dit graag goed en snel oplossen, kijk daarvoor op deze pagina.

Mijn product is kapot!

Werkt je aankoop niet naar behoren of ben je er niet tevreden over? Herroepen van je product is mogelijk binnen 14 dagen, kijk daarvoor hier. Werkt een product niet naar behoren? Informatie over garanties, kijk hier.

questions about

Complaints and warranty

I have a complaint.

Do you have a complaint? We would like to solve this quickly and properly, please check this page.

My product is broken!

Does your purchase not work properly or are you not satisfied with it? Revocation of your product is possible within 14 days, see here. Does a product not work properly? Information about guarantees, look here.

vragen over

de studio

Kan ik ook terecht voor een branding opdracht?

Jazeker, wij maken ook logo’s, huisstijlen en meer grafisch werk op maat. Kijk hier voor onze portfolio.

Waar kan ik voorbeelden zien van het studio werk?

Kijk hier voor onze portfolio.

Waar zit jullie studio?

De studio zit op hetzelfde adres als de showroom: Zwaanshals 290, 3035 KN Rotterdam, Nederland. Al onze ontwerpen worden boven gemaakt  en in de basement komen al onze creaties tot leven. Je bent altijd welkom voor een kopje koffie!

Wat zijn de mogelijkheden van de In House Production?

Er zijn meerdere mogelijkheden, even op een rijtje:
– Design (Branding, Concept, Illustratie, Grafische Vormgeving, Animatie, etc.)
– Custom Collabs (We Are Now producten).
– Vrij werk (coole opdrachten, out of the box oplossingen!).

Lees meer over onze Studio of kijk voor een indruk van de mogelijkheden op onze portfolio.

questions about

the studio

Can I also contact you for a branding assignment?

Yes, we also make logos, house styles and more graphic work. Look here for our portfolio.

Where can I see examples of the studio work?

Look here for our portfolio.

Where is the studio located?

The studio is located at the same address as the showroom: Zwaanshals 290, 3035 KN Rotterdam, the Netherlands. All our designs are made above and in the basement all our creations come to life. You are always welcome for a cup of coffee!

What are the possibilities of the Studio?

There are several possibilities, here at a glance:
– Design (Branding, Concept, Illustration, Graphic Design, Animation, etc.)
– Custom Collabs (We Are Now products).
– Free work (cool assignments, out of the box solutions!).

Read more about our Studio or look for an impression of the possibilities on our portfolio.

vragen over

overige

Wat wordt er met mijn gegevens gedaan?

De Privacy Policy geldt voor iedereen die de website www.visit-now.nl bezoekt. Deze website is in het Beheer van We are Now, de contact gegevens zijn te vinden op deze website. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan deze website worden permanent bewaard, dit gebeurt echter wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Deze gegevens zullen ook niet gedeeld of verkocht worden aan derden. Informatie die u ons zelf verstrekt wordt ook puur en alleen gebruikt voor hetgeen wij u beloofd hebben en ook deze gegevens zullen niet gedeeld of verkocht worden aan derden.

Hoe kan ik me afmelden voor de nieuwsbrief?

Onder elke verstuurde nieuwsbrief is er de mogelijkheid om je uit te schrijven. Je klikt dan simpel op ‘unsubscribe’ en je ontvangt geen nieuwsbrieven meer van We Are Now.

questions about

miscellaneous

What is done with my data?

The Privacy Policy applies to everyone who visits the website www.visit-now.nl. This website is in the Management of We are Now, the contact information can be found on this website. Some data resulting from one or more visits to this website are permanently stored, but this is done anonymously. The data will therefore never be traceable to a person or organization. This data will also not be shared or sold to third parties. Information that you provide to us is also used purely and solely for what we have promised you and this information will not be shared or sold to third parties.

How can I unsubscribe from the newsletter?

You can unsubscribe from every newsletter sent. Simply click on ‘unsubscribe’ and you will no longer receive newsletters from We Are Now.