Q&A
ANY QUESTIONS?

  • NL
  • UK
We zijn altijd bereikbaar voor al je vragen, maar misschien vind je hier ook een antwoord op je vraag. Toch niet gevonden? Je kan je vraag ook stellen via mail of telefoon.

Aan de antwoorden van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. 
We are always available for all your questions, but you may also find an answer to your question here. Not found yet? You can also ask your question by mail or telephone.

No rights can be derived from the answers of this page.
NL

WEBSHOP
VRAGEN

HOE WEET IK OF EEN ARTIKEL OP VOORRAAD IS?
Dit verschilt per product, sommige producten hebben we op voorraad, andere producten gaan op bestelling. Producten die wij op voorraad hebben verzenden we op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Over het algemeen heb je het product dan de volgende dag binnen. Bij producten die op bestelling worden geleverd, duurt het gemiddeld 3 werkdagen voordat het product bij je binnen is.

Op de website staat bij elk product of wij het op voorraad hebben. Zijn er verschillende kleuren of afmetingen? Maak dan eerst je keuze, onder je keuze staat dan of er voorraad is, hoeveel stuks er nog zijn of dat het per nabestelling gaat. Dit verschilt dus per product, per kleur en per afmeting. Zo kan het voorkomen dat we wel een product op voorraad hebben, maar niet de kleur die je wilt.

Met uitzondering van producten die op de SALE pagina staan. Dit zijn de laatste producten die we op voorraad hebben, deze producten komen ook niet terug in ons assortiment.
KAN IK MET MIJN GIFT CARD BETALEN?
Op dit moment nog niet, maar we zijn er wel serieus mee bezig om op korte termijn de mogelijkheid aan te bieden om gift cards te kopen en verzilveren. Meld je aan op de nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte.
WAAR VERZENDEN JULLIE ALLEMAAL HEEN?
Wij versturen standaard onze producten naar adressen in Nederland en België. Wil je graag een product naar een ander land verzenden? Neem dan even contact met ons op. We kunnen overal naar verzenden, maar de verzendkosten verschillen per land. Je kan ons bereiken via email & telefoon.
IS HEEL JULLIE ASSORTIMENT OOK BESCHIKBAAR IN DE WINKEL?
99% van alle producten die we verkopen op de website, verkopen we ook in de shop. Het kan alleen wel zo zijn dat wij enkel showmodellen hebben en geen voorraad. Als op de webshop staat aangegeven dat een product beschikbaar is per nabestelling, dan is de kans groot dat wij alleen een showmodel hebben in de shop. Dit betekent wel dat je het product in het echt kan zien in de shop, je kan het voelen en kleuren in het echt ervaren. Wil je zeker weten of we een bepaald product hebben? Bel of mail ons dan even.
UK

WEBSHOP
QUESTIONS

HOW DO I KNOW IF AN ITEM IS INSTOCK?
This differs per product, some products we have in stock, other products go on order. Products that we have in stock are sent on Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Generally, you will receive the product the next day. With products that are delivered to order, it takes an average of 3 working days before the product is delivered to you.

On the website, for each product, we have it in stock. Are there different colors or sizes? Then first make your choice, under your choice you will find whether there is stock, how many pieces are left, or whether it is going to be delivered after delivery. This therefore differs per product, per color and per size. So it may happen that we do have a product in stock, but not the color you want.

With the exception of products that are listed on the SALE page. These are the last products on stock and will not return in our assortment. 
CAN I PAY WITH MY GIFT CARD
At the moment not yet, but we are seriously working on offering the opportunity to buy and redeem gift cards in the short term. Sign up for the newsletter and stay first informed.
WHERE DO YOU SHIP?
We ship our products as standard to addresses in the Netherlands and Belgium. Would you like to send a product to another country? Please contact us. We can ship to anywhere, but the shipping costs vary by country. You can reach us via email & telephone.
IS YOUR ENTIRE RANGE ALSO AVAILABLE IN THE STORE?
99% of all products we sell on the website are also sold in the shop. It can only be that we only have show models and no stock. If it is stated on the webshop that a product is available per order, then there is a good chance that we only have a show model in the shop. This means that you can actually see the product in the shop, you can feel it and experience colors in real life. Do you want to know for sure whether we have a certain product? Call or email us.

BESTELLING
VRAGEN

WANNEER HEB IK MIJN BESTELLING BINNEN?
We versturen onze producten via PostNL of DHL, zij hebben een gemiddelde van één werkdag voor de bezorging. Het kan natuurlijk voorkomen dat door externe factoren, je bestelling een dag later bezorgd wordt. Je ontvangt dan een e-mail dat de levertijd wordt overschreden. Natuurlijk, doen we er alles aan om onze levertijd zo goed mogelijk te handhaven.

Producten die nabesteld moeten worden doen er gemiddeld 3 werkdagen langer over. Ook als de levertijd langer is door andere factoren melden we dit op de website.

Wanneer je je bestelling afhaalt op locatie, is de levertijd afhankelijk van onze voorraad. Wij nemen hierover contact met je op na het ontvangen van jouw bestelling. In de regel kan je je bestelling de volgende dag al ophalen bij de winkel. We houden je op de hoogte via e-mail.
KAN IK MIJN BESTELLING WIJZIGEN?
Als je jouw bestelling wilt wijzigen, is dit mogelijk tot je pakket verzonden is. Neem hiervoor contact met ons op, wij helpen je graag verder!

Dit kan natuurlijk ook wanneer je ervoor gekozen om je bestelling op locatie af te halen.
IK HEB GEEN BEVESTIGINGS E-MAIL ONTVANGEN?
De email kan in je spam terecht zijn gekomen, of je hebt misschien een typefout gemaakt bij het invullen van je gegevens. Heb je een werkdag later nog steeds geen mail ontvangen? Laat het ons dan even weten.
WAT IS DE HUIDIGE STATUS VAN MIJN BESTELLING?
Om je op de hoogte te houden van de status van jouw bestelling, stuurt We are Now je na elke stap in het bestelproces een bevestiging van de laatste status. Is het product besteld en afgerekend dan krijg je daarvan een mailtje. Zodra het pakketje verzonden is, krijg je daar ook een mailtje van. 
IS HET MOGELIJK MIJN BESTELLING ALS CADEAU TE VERPAKKEN?
Jazeker dat is mogelijk. Wij rekenen hier geen extra kosten voor. Vermeld bij het afrekenen (onder het kopje: order notes) dat je graag de bestelling – of gedeelte van de bestelling – in cadeauverpakking wilt ontvangen. Vermeld daar ook een eventuele felicitatie-tekst bij.

ORDER
QUESTIONS

WHEN DO I RECEIVE MY ORDER?
We deliver our orders via PostNL or DHL, they have an average of one working day delivery. Of course it can occur that due to external factors, your order is delivered one day later. You will receive an e-mail that the delivery time will be exceeded. Of course, we do everything to keep our delivery time as good as possible.

Products that are in backorder will be delivered with an average of three working days. Whenever the delivery takes a little bit longer, we will notify the customer via the website.

When you pick up your order on location, the delivery time depends on our stock. We will contact you about this after receiving your order. Normally you can pick up your order the next day in the shop. We will keep you up to date via e-mail.
CAN I CHANGE MY ORDER?
If you want to change your order, this is possible until your package is shipped. Please contact us, we are happy to help you!

This is also possible when you choose to pick up your order on location.
I HAVE NOT RECEIVED A CONFIRMATION E-MAIL?
The email may have ended up in your spam, or you may have made a typing error when filling in your details. Did you still not receive an email a day later? Let us know.
WHAT IS THE CURRENT STATUS OF MY ORDER?
To keep you informed of the status of your order, We are Now will send you confirmation of the latest status after every step in the order process. If the product has been ordered and settled, you will receive an e-mail. As soon as the package has been sent, you will also receive an e-mail.
IS IT POSSIBLE TO WRAP MY ORDER AS A GIFT?
Yes, that is possible. We do not charge extra costs for this. Please state at the checkout (under the heading: order notes) that you would like to receive the order – or part of the order – in gift wrapping. Please include a possible congratulatory text.

BETALING
VRAGEN

WAT IS JULLIE BANKREKENING?
IBAN: NL62 KNAB 0256 0976 07

BIC: KNABNL2H

Op aanvraag is het mogelijk om per factuur te betalen (dit is bijvoorbeeld handig als je zakelijk iets wilt bestellen). Vermeld dan het bonnummer als betalingskenmerk. Producten worden pas verzonden als de factuur is voldaan. Uiteraard houden we je op de hoogte via mail. 
WAT ZIJN JULLIE BETAALMOGELIJKHEDEN?
Via de webshop kun je betalen met PayPal, iDeal of via Bancontant. Bij ons op locatie is het mogelijk om contant te betalen, pinnen of per creditcard. Als laatste mogelijkheid is het mogelijk om facturen per overboeking te betalen. 
IS HET VEILIG OM MET IDEAL TE BETALEN?
Ja, de betalingen aan We are Now worden verzorgd door Mollie. Zij verzorgen ook de betalingen van hele grote andere webshops. Zij waarborgen dat je transactie beveiligd wordt uitgevoerd. Zodra de betaling binnen is zal de bestelling direct door We are Now verwerkt worden en geldt de gewone levertijd. Mocht je nog vragen hebben over de beveiliging van Mollie, kijk dan op hun website
KAN IK OOK VIA MIJN BANK OVERSCHRIJVEN?
Het is ook mogelijk om een handmatige overschrijving te doen. Wanneer de betaling is ontvangen zullen wij de order direct in behandeling nemen en versturen. Je kunt het bedrag van je bestelling overmaken naar het volgende rekeningnummer:
IBAN: NL62 KNAB 0256 0976 07

BIC: KNABNL2H

T.N.V.: We are Now

Bij betaling altijd het ordernummer + jouw naam vermelden voor een snelle afhandeling. Naar verwachting zal de betaling binnen 1-2 werkdagen binnen zijn.
WAAROM STAAT ER MOLLIE OP MIJN BANKAFSCHRIFT?
Alle internetbetalingen zijn ondergebracht bij Mollie. Zo zijn we er zeker van dat we meer betalingsopties en veiligheid aan kunnen bieden. Jouw betaling zal worden verricht aan Mollie, die de betalingen verzamelt voor ons en deze vervolgens aan ons overmaakt. Dat is de reden dat jij op jouw bankafschrift Mollie ziet staan. 

PAYMENT
QUESTIONS

WHAT IS YOUR BANK ACCOUNT NUMBER?
IBAN: NL62 KNAB 0256 0976 07

BIC: KNABNL2H

On request it is possible to pay per invoice (this is useful for example if you want to order something business). Then state the receipt number as payment reference. Products will not be shipped until the invoice has been paid. Of course we will keep you informed via e-mail. 
WHAT ARE YOUR PAYMENT OPTIONS
Through the webshop you can pay with PayPal, iDeal or via Bancontant. With us on location it is possible to pay cash, debit card or credit card. As a last possibility it is possible to pay invoices per transfer.
IS IT SAFE TO PAY WITH IDEAL?
Yes, the payments to We are Now are provided by Mollie. They also take care of payments from very large other web shops. They guarantee that your transaction is executed securely. Once the payment is received, the order will be processed directly by We are Now and the normal delivery time applies. If you have any questions about the security of Mollie, check their website.
CAN I TRANSFER MY PAYMENT VIA MY BANK?
It is also possible to make a manual transfer. When the payment is received we will immediately process and send the order. You can transfer the amount of your order to the following account number:
IBAN: NL62 KNAB 0256 0976 07

BIC: KNABNL2H

Attn.: We are Now

When paying, always mention the order number + your name for quick processing. The payment is expected to be received within 1-2 business days.
WHY DOES IT SAY MOLLIE ON MY BANK STATEMENT?
All internet payments are placed with Mollie. This way we are sure that we can offer more payment options and security. Your payment will be made to Mollie, who collects the payments for us and then transfers them to us. That is why you see Mollie on your bank statement.

FINE ART PRINTS
VRAGEN

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN FINE ART PRINT EN GICLEE?
Eigenlijk niks, behalve de benaming. Een Fine Art Print en Giclee zijn beide hoogwaardige prints (gemaakt met hoogwaardige inkten en papier) én zijn altijd in oplage.

Onze Fine Art Prints hebben een oplage van 30 edities. Alle Fine Art Prints zijn genummerd en ondertekend door We are Now.
WAT IS DE KWALITEIT VAN FINE ART PRINTS?
Onze Fine Art Prints kun je vergelijken met museumkwaliteit. Dit wil zeggen dat de kleuren minstens dertig jaar houden en het papier UV-werend is. 

Hiervoor gebruiken we een speciale, hoogwaardige epson-printer. Deze printer bevat HDX-inkten en is 99% Pantone kleur echt. 

Omdat we hoogwaardige inkten gebruiken, maken we ook gebruik van hoogwaardig papier. In het geval van de Fine Art Prints is dat Fine Art Rag papier, van 295gram.
HOE MOET IK OMGAAN MET FINE ART PRINTS?
Zodra de Fine Art Prints zijn ingelijst kan er eigenlijk niets meer fout gaan.

Bestel je de Fine Art Prints echter zonder lijst (omdat je een eigen lijst hebt bijvoorbeeld), let dan heel erg goed op met het inlijsten. De inkten die we gebruiken zijn zeer gevoelig voor zuren, stof en andere invloeden. Om kleine beschadigingen te voorkomen adviseren we het gebruik van katoenen handschoenen tijdens het inlijsten. Ga je de Fine Art Print nog niet inlijsten? Laat deze dan in de beschermende zak zitten.
IK WIL EEN CUSTOM FINE ART PRINT LATEN MAKEN, KAN DAT?
In principe doen we dit niet, we maken enkel prints die we zelf mooi vinden en zelf zouden ophangen. Wie weet in de toekomst?
WAT VOOR LIJSTEN HEBBEN JULLIE?
We verkopen de Fine Art Prints met en zonder lijst. De lijst is altijd een zwarte, houten lijst van 2mm dik. Aan de achterzijde is een ophangsysteem en er zit echt glas in. Er zit geen passe-partout in de lijst, maar elk ontwerp heeft een witrand van 2cm. 

We verkopen geen andere lijsten, wil je liever een andere kleur? Dan kun je de Fine Art Print ook zonder lijst bestellen.
IK WIL EEN ANDER FORMAAT, KAN DAT?
Ja dat kant, hiervoor geldt wel een speciale prijs. Omdat de print eenmalig geprint moet worden is dit over het algemeen iets duurder als de standaard afmetingen die we aanbieden. 

Qua grootte kunnen we tot maximaal 100cm korte zijde printen. Voor meer informatie en prijzen, neem contact met ons op.

FINE ART PRINTS
QUESTIONS

WHAT'S THE DIFFERENCE BETWEEN A FINE ART PRINT AND A GICLEE?
Actually nothing, except the name. A Fine Art Print and Giclee are both high quality prints (made with high quality inkts and paper) and are always limited in edition.

Our Fine Art Prints have a limit of 30 editions. All Fine Art Prints are numbered and signed by We are Now.
WHAT IS THE QUALITY OF FINE ART PRINTS?
Our Fine Art Prints are museum quality. This means that the colors will last at least for thirty years and the paper is UV-resistant.

To do so, we use a special epson printer. This printer uses HDX-inkts and is 99% Pantone color-real.

Because we only use high quality inkts, we also use high quality paper. In the case of the Fine Art Prints this is the Fine Art Rag paper, 295 grams.
HOW SHOULD I HANDLE THE FINE ART PRINTS?
As soon as the Fine Art Prints are framed, there is nog issue in handling the prints.

However, do you order the Fine Art Prints without a frame (because you want a different color frame, for example), be very careful framing the prints. The inkts we use are very sensitive for acids, dust and other influences. To avoid little damages we advice to handle the Fine Art Prints with cotton gloves. 

When you aren't planning on framing the Fine Art Prints any time soon, leave them in the protective bag.
I WANT A CUSTOM MADE FINE ART PRINT, IS THIS POSSIBLE?
In general we don't do this, we only make prints of our own design, that we like. But who knows in the future?
WHAT FRAMES DO YOU HAVE?
We sell Fine Art Prints with and without frame. The frame we sell is always a black, wooden frame that is 2mm wide. On the back is the system to hang up your frame. There is no passe-partout, but every design of our Fine Art Prints come with a 2cm white edge.

We do not sell other color frames, do you prefer a different frame? Then order your Fine Art Print without a frame.
I WANT A DIFFERENT SIZE, IS THAT POSSIBLE?
Yes that's possible, we charge a different price for this. Because the print is printed only once, this is generally a little more expensive then our standard sizes. 

Size-wise we can print up to 100cm for the short side. For more information and prices, contact us.

PHOTOGRAPHY
VRAGEN

WAT IS DE KWALITEIT VAN PHOTOGRAPHY?
De kwaliteit van foto's is hetzelfde als die van de Fine Art Prints. Foto's worden ook met de Epson printer geprint. Hierbij wordt gebruik gemaakt van HDX-inkten die zorgen voor 99% Pantone kleurechtheid. Het enige verschil met de Fine Art Prints is het papiergebruik en de aantallen. De limited editie van fotografie is 15 stuks. 

Voor fotografie wordt de papiersoort Baryt gebruikt, 395grams papier gebruikt met een lichte 'shine' die perfect is voor fotografie.
HOE MOET IK OMGAAN MET PHOTOGRAPHY?
Zodra de Photography zijn ingelijst kan er eigenlijk niets meer fout gaan. Bestel je de Photography echter zonder lijst (omdat je een eigen lijst hebt bijvoorbeeld), let dan heel erg goed op met het inlijsten. De inkten die we gebruiken zijn zeer gevoelig voor zuren, stof en andere invloeden.

Om kleine beschadigingen te voorkomen adviseren we het gebruik van katoenen handschoenen tijdens het inlijsten. Ga je de foto nog niet inlijsten? Laat deze dan in de beschermende zak zitten.
WAT VOOR LIJSTEN HEBBEN JULLIE?
We verkopen de Photography met en zonder lijst. De lijst is altijd een zwarte, houten lijst van 2mm dik. Aan de achterzijde is een ophangsysteem en er zit echt glas in.

Er zit geen passe-partout in de lijst, maar elk ontwerp heeft een witrand van 2cm. We verkopen geen andere lijsten, wil je liever een andere kleur? Dan kun je de foto ook zonder lijst bestellen.
IK WIL EEN ANDER FORMAAT, KAN DAT?
Ja dat kant, hiervoor geldt wel een speciale prijs. Omdat de print eenmalig geprint moet worden is dit over het algemeen iets duurder als de standaard afmetingen die we aanbieden.

Qua grootte kunnen we tot maximaal 100cm korte zijde printen.

PHOTOGRAPHY
QUESTIONS

WHAT IS THE QUALITY OF THE PHOTOGRAPH?
The quality of the photo's is the same as the Fine Art Prints. The photo's are also printed on an Epson printer. We use HDX- inkt that provide a 99% Pantone color realness. The only difference with the Fine Art Prints is the use of paper and limited editions. Photography had a limited edition of 15. 

For Photography we use the paper Baryt, 385grams with a light 'shine' which is perfect for photography. 
HOW SHOULD I HANDLE PHOTOGRAPHY?
As soon as the Photography are framed, there is little that can go wrong. Do you order the photography without a frame, however, be very careful handling the photo. The inkts we use are very sensitive for acid, dust and other influences.

To avoid little damages we advice usage of cotton gloves when handling the photography. Are you not planning on framing the photo any time soon, leave the photo in the protective bag.
WHAT KIND OF FRAMES DO YOU HAVE?
We sell our Photography with and without a frame. The frame we use is always a wooden, black frame of 2mm wide. On the back is the system to hang up your photo.

There is no passe-partout in the frame, but any photo has e white edge of 2cm. We don't sell any other color frames. But you can also order the photo without a frame.
I WANT A DIFFERENT SIZE, IS THAT POSSIBLE?
Yes that possible. We do charge a speciale price for this, because we need to print the design only one time, this is usually a little bit more expensive then the standard sizes we offer. 

Size-wise we can go up to 100cm wide for the short side of the design.

RETOUR
VRAGEN

KAN IK MIJN AANKOOP TEN ALLE TIJDEN RUILEN OF RETOURNEREN?
Voor de producten uit de webshop geldt dat je je geld terug krijgt, mits je dit binnen 14 dagen hebt aangegeven. Bijvoorbeeld via mail, telefoon of deze pagina. Na deze periode wordt de aankoop beschouwd als definitief. Klik hier voor de ruil en retourneer voorwaarden. Daar vind je ook alle voorwaarden en hoe je pakketjes terug kan sturen.

Voor de kunstwerken gelden deze voorwaarden niet. Kijk daarvoor bij deze Algemene Voorwaarden. Omdat wij al onze klanten de mogelijkheid geven om het kunstwerk te zien en te inspecteren voordat men overgaat tot koop, is het niet mogelijk om kunstwerken te retourneren.
KAN IK MIJN BESTELLING ANNULEREN?
Ben je na het plaatsen van je bestelling van gedachte veranderd? Wil je de  bestelling annuleren? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.
HOE KRIJG IK MIJN GELD TERUG ALS IK EEN ARTIKEL TERUG STUUR?
Zodra je het product hebt geretourneerd, ontvang je je geld terug op dezelfde manier als je betaald hebt. Dus heb je betaald via iDeal, dan krijg je het bedrag ook elektronisch terug. Heb je contant in de winkel betaald? Dan krijg je het retourbedrag ook contant terug.

RETURN
QUESTIONS

CAN I EXCHANGE OR RETURN MY PURCHASE AT ANY TIME?
For the products from the webshop you will get your money back, provided you have indicated this within 14 days. For example via mail, telephone or this page. After this period the purchase is considered final. Click here for the exchange and return conditions. There you will also find all conditions and how you can send back packages.

These conditions do not apply to the artworks. Take a look at these Terms and Conditions. Because we give all our customers the opportunity to see and inspect the artwork before proceeding with the purchase, it is not possible to return works of art.
CAN I CANCEL MY ORDER?
Have you changed your mind after placing your order? Do you want to cancel the order? Please contact us as soon as possible.
HOW DO I GET MY REFUND WHEN I SENDN AN ITEM BACK?
Once you have returned the product, you will receive your money back in the same way as you have paid. So if you have paid via iDeal, you will also receive the amount electronically. Did you pay cash in the store? Then you also receive the return amount in cash.

VERZENDING
VRAGEN

DOOR WIE WORDT MIJN BESTELLING GELEVERD?
Dat verschilt per pakketje. Over het algemeen werken wij met PostNL en DHL.
MIJN BESTELLING IS VERZONDEN, KAN IK DEZE VOLGEN?
Dat ligt eraan hoe we je pakketje hebben verzonden. Past het product in een brievenbuspakketje? Dan heb je geen Track&Trace mogelijkheid. Bij alle andere pakketjes is er deze mogelijkheid wel. Je krijgt dan een mailtje van de postaanbieder met de Track&Trace.
MIJN PAKKETJE IS BESCHADIGD?
Vervelend dat het pakketje niet op de juiste wijze is aangekomen. We willen je dan vragen om foto’s te maken van de schade en deze naar ons te mailen. Wij gaan dan kijken waar het fout is gegaan en gaan op zoek naar een passende oplossing als ook het product is beschadigd.

SHIPPING
QUESTIONS

BY WHOM IS MY ORDER DELIVERED?
That differs per package. We generally work with PostNL and DHL.
MY ORDER HAS BEEN SENT, CAN I FOLLOW IT?
That depends on how we sent your package. Does the product fit in a letterbox package? Then you do not have a Track & Trace option. With all other packages there is this possibility. You will receive an email from the postal provider with the Track & Trace.
MY PACKAGE IS DAMAGED?
We regret that the package has not arrived in the right way. We would like to ask you to take photos of the damage and email it to us. We then look at where it went wrong and look for a suitable solution if the product is damaged.

KLACHTEN EN GARANTIE
VRAGEN

IK HEB EEN KLACHT?
Heb je een klacht? Wij willen dit graag goed en snel oplossen, kijk daarvoor op onze klachten en garantie pagina.
MIJN PRODUCT IS KAPOT?
Werkt je aankoop niet naar behoren of ben je er niet tevreden over? Herroepen van je product is mogelijk binnen 14 dagen, kijk daarvoor hier.
Werkt een product niet naar behoren? Informatie over garanties, kijk hier.
MIJN FINE ART PRINT OF PHOTO IS BESCHADIGD..
Dat is heel vervelend! Wij doen altijd ons uiterste best om alle kunst op de juiste manier te verzenden. Het kan voorkomen dat er toch kleine beschadigingen zijn. Zodra je het product binnen hebt horen we graag binnen 14 dagen of iets niet in orde is. Zodoende kunnen we er op tijd iets aan doen.

Heb je een print of foto zonder lijst geprint, dan wordt deze verzonden in een beschermende en gesealde zak. Zodra deze seal en zak is gebroken, kunnen we deze niet meer retourneren. De zak is doorzichtig, dus eventuele beschadigingen zijn daardoor goed te zien, zonder de zegel te hoeven breken. Gebroken zegels en/of open zakken nemen we dus niet retour.

Is de zak gesloten en blijkt inderdaad dat er iets niet goed is gegaan, dan kun je het product terug sturen en verzenden we kosteloos een nieuw exemplaar op.

COMPLAINTS AND WARRANTY
QUESTIONS

I HAVE A COMPLAINT?
Do you have a complaint? We would like to solve this quickly and properly, please check our Warranty & Complaints page.
MY FINE ART PRINT OR PHOTO IS DAMAGED..
Does your purchase not work properly or are you not satisfied with it? Revocation of your product is possible within 14 days, see here. Does a product not work properly? Information about guarantees, look here.

STUDIO
VRAGEN

KAN IK OOK TERECHT VOOR EEN BRANDING OPDRACHT?
Jazeker, wij maken ook logo’s, huisstijlen en meer grafisch werk op maat. Kijk hier voor onze portfolio.
WAAR KAN IK VOORBEELDEN VAN HET STUDIO WERK ZIEN?
Kijk hier voor onze portfolio.
WAAR ZIT JULLIE STUDIO?
De studio zit op hetzelfde adres als de showroom: Zwaanshals 290, 3035 KN Rotterdam, Nederland. Al onze ontwerpen worden boven gemaakt  en in de basement komen al onze creaties tot leven. Je bent altijd welkom voor een kopje koffie!
WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN VAN DE STUDIO?
Double Click to Edit
– Design (Branding, Concept, Illustratie, Grafische Vormgeving, Animatie, etc.)

– Custom Collabs (We Are Now producten).

– Vrij werk (coole opdrachten, out of the box oplossingen!).

Lees meer over onze Studio of kijk voor een indruk van de mogelijkheden op onze portfolio.

STUDIO
QUESTIONS

CAN I ALSO CONTACT YOU FOR A BRANDING ASSIGNMENT?
Yes, we also make logos, house styles and more graphic work. Look here for our portfolio.
WHERE CAN I SEE EXAMPLES OF THE STUDIO WORK?
Look here for our portfolio.
WHERE IS THE STUDIO LOCATED?
The studio is located at the same address as the showroom: Zwaanshals 290, 3035 KN Rotterdam, the Netherlands. All our designs are made above and in the basement all our creations come to life. You are always welcome for a cup of coffee!
WHAT ARE THE POSSIBILITIES OF THE STUDIO?
There are several possibilities, here at a glance:

– Design (Branding, Concept, Illustration, Graphic Design, Animation, etc.)

– Custom Collabs (We Are Now products).

– Free work (cool assignments, out of the box solutions!).

Read more about our Studio or look for an impression of the possibilities on our portfolio.

DIVERSE
VRAGEN

WAT WORDT ER MET MIJN GEGEVENS GEDAAN?
De Privacy Policy geldt voor iedereen die de website www.visit-now.nl bezoekt. Deze website is in het Beheer van We are Now, de contact gegevens zijn te vinden op deze website. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan deze website worden permanent bewaard, dit gebeurt echter wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Deze gegevens zullen ook niet gedeeld of verkocht worden aan derden. Informatie die u ons zelf verstrekt wordt ook puur en alleen gebruikt voor hetgeen wij u beloofd hebben en ook deze gegevens zullen niet gedeeld of verkocht worden aan derden.
HOE KAN IK ME AFMELDEN VOOR DE NIEUWSBRIEF?
Onder elke verstuurde nieuwsbrief is er de mogelijkheid om je uit te schrijven. Je klikt dan simpel op ‘unsubscribe’ en je ontvangt geen nieuwsbrieven meer van We Are Now.

MISCELLANEOUS
QUESTIONS

WHAT IS DONE WITH MY DATA?
The Privacy Policy applies to everyone who visits the website www.visit-now.nl. This website is in the Management of We are Now, the contact information can be found on this website. Some data resulting from one or more visits to this website are permanently stored, but this is done anonymously. The data will therefore never be traceable to a person or organization. This data will also not be shared or sold to third parties. Information that you provide to us is also used purely and solely for what we have promised you and this information will not be shared or sold to third parties.
HOW CAN I UNSUBSRIBE FROM THE NEWSLETTER?
You can unsubscribe from every newsletter sent. Simply click on ‘unsubscribe’ and you will no longer receive newsletters from We Are Now.