SHIPPING & DELIVERY
HOW DOES IT WORK

  • NL
//VERSTUREN VIA DE POST

Bij We are Now worden al jouw bestellingen gratis thuis bezorgd bij bestellingen boven de €50,- in Nederland en boven de €100,- naar België. Wij streven erna om pakketjes die besteld worden voor 15:00 nog dezelfde dag te versturen. Pakketjes worden alleen op woensdag t/m zaterdag verstuurd. Is een product niet op voorraad? Dan duurt de verzending iets langer, gemiddeld 3 werkdagen langer. Via de mail houden we je op de hoogte van de status.

//OPHALEN BIJ DE WINKEL

Liever zelf afhalen? Ook dat is geen probleem, je kan deze keuze aangeven tijdens het bestelproces.
Je krijgt dan een email van ons wanneer jouw pakketje bij ons klaar ligt. En als je er dan toch bent, kan je op een lekker bakje koffie rekenen.
PLAATSEN VAN EEN BESTELLING
Bestellen bij We are Now is heel eenvoudig:

Stap 1 
Shop op de site en plaats het gewenste artikel in de winkelmand

Stap 2 
Vul je persoonlijke gegevens in (deze delen we nooit met derden). 

Stap 3 
Kies een betaalwijze. Bij deze stap krijg je vanzelf de betaalopties te zien die voor jou van toepassing zijn.

Wij proberen je bestelling altijd zoveel mogelijk in 1 zending te bezorgen, maar het kan natuurlijk voorkomen dat we genoodzaakt zijn om dat te splitsen in 2 of meer zendingen. Dat heeft geen gevolgen voor de berekening van de verzendkosten.

Je krijgt via de mail de factuur verstuurd. Hierin staat vermeld of de factuur is voldaan, of de factuur nog betaald moet worden.

Zodra een pakket verstuurd is, ontvang je een tweede email. Daarin staat de Track&Trace code (tenzij het een brievenbuspakketje is, dan ontvang je geen Track &Trace code) en is het mogelijk om je pakketje te volgen.
BESTELLING VOLGEN
Zodra je pakketje is verstuurd ontvang je een mail van ons. Hierin staat vermeld dat het pakketje is verstuurd en – indien mogelijk – ontvang je ook een Track&Trace code. Hiermee is het mogelijk om te zien in welk dagdeel je pakketje aankomt.

Bij pakketjes die we versturen als brievenbuspakketje ontvang je geen Track&Trace code. Je ontvangt wél altijd een mailtje als je pakket is verzonden.
BESTELLING NIET ONTVANGEN
Als een bestelling niet is aangekomen vragen we je om contact met ons op te nemen. Wij kunnen zien wanneer een pakket wel of niet is aangekomen, dus dan is er met de koerier iets fout gegaan. Wij gaan er dan zo snel mogelijk achteraan en op zoek naar een passende oplossing.
DE VERZENDKOSTEN
Voor adressen in Nederland:

Gratis verzending bij een bestelling vanaf 50,-

Brievenbuspakketje. €3,95

Aangetekend versturen. €6,95
Verzekerd versturen. €8,60

Retourneren is gratis.

Voor adressen in België:

Gratis verzending bij een bestelling vanaf €100,-

Pakket €10,00

Aangetekend pakket  €18,00

Retourneren is gratis.

Het is ook altijd mogelijk om producten gratis af te halen. Dit kan je aangeven bij de bestelling, wij houden je product dan apart totdat je het komt ophalen. Wil je je pakketje retourneren? De kosten die je maakt om het pakketje te versturen ontvang je nadien retour van ons. Kijk voor de voorwaarden bij retourneren.
ANNULEREN
Als je een bestelling van dezelfde dag nog wilt annuleren vragen we je om ons te bellen (0103414252) of te mailen (info@visit-now.nl). Als we het pakketje nog niet op de post hebben gedaan, annuleren we de bestelling meteen en storten het bedrag terug.

Is het pakketje al verzonden? Dan vragen we je om het Recall Form in te vullen. Binnen 14 dagen retourneer je het pakket en ontvang je het bedrag retour.

Je krijgt altijd een mailtje dat het product is geannuleerd of geretourneerd.
PLAATSEN VAN EEN BEDRIJFSORDER
Het is mogelijk om B2B een bestelling te doen. Dit gaat vaak over grotere aantallen of bestellingen op maat. Kijk hiervoor bij de business possibilities.
  • UK
//SHIPPING BY POST

At We are Now all your orders are delivered free at home for orders over € 50 in the Netherlands and above € 100 to Belgium. We strive to send packets that are ordered before 15:00 the same day. Packages are only sent on Wednesday to Saturday. Is a product not in stock? Then the shipment takes a little longer, on average 3 working days longer. We will keep you informed of the status via email.

//COLLECTION AT THE STORE

Would you rather pick up yourself? That is also not a problem, you can indicate this choice during the ordering process.
You will receive an email from us when your package is ready. And if you are there, you can count on a nice cup of coffee. 
PLACING AN ORDER
Ordering at We are Now is very simple:

Step 1 
Shop on the site and place the desired item in the shopping cart.

Step 2 
Enter your personal details (we never share these with third parties).

Step 3 
Choose a payment method. With this step you will automatically see the payment options that apply to you. Here you can also redeem a discount code or a gift voucher.

We always try to deliver your order as much as possible in one shipment, but it can happen that we are forced to split it into 2 or more shipments. This has no consequences for the calculation of the shipping costs.

You will receive the invoice by mail. This states whether the invoice has been paid, or whether the invoice has yet to be paid.

As soon as a package has been sent, you will receive a second email. This contains the Track & Trace code (unless it is a letterbox package, you will not receive a Track & Trace code) and it is possible to follow your package. 
FOLLOWING THE ORDER
Once your package has been sent you will receive an e-mail from us. This states that the package has been sent and – if possible – you also receive a Track & Trace code. This makes it possible to see in which part of the day your package arrives. You do not receive a Track & Trace code for a package that we send as a letterbox package. You will always receive an e-mail if your package has been sent.
ORDER NOT RECEIVED
If an order has not arrived, we ask you to contact us. We can see when a package has arrived or not, so then something went wrong with the courier. We then go as quickly as possible and look for a suitable solution.
THE SHIPPING COSTS
For addresses in the Netherlands:

Free shipping for orders over 50, –

Letterbox package. € 3.95

Sending signed. € 6.95

Returns are free.

For addresses in Belgium:

Free shipping for orders over € 100, –

Package (for products under € 75, -) – € 10.00

Registered package (for products above € 75, -) – € 18.00

Returns are free.

It is also always possible to pick up products for free. You can indicate this when ordering, we will keep your product separate until you pick it up. Do you want to return your package? The costs you make to send the package will be returned to us afterwards. Look for the conditions at return policy.
CANCELLING
f you still want to cancel an order from the same day, we ask you to call us (0103414252) or mail us (shop@visit-now.nl). If we have not yet delivered the package, we cancel the order immediately and refund the amount.

Has the package already been sent? Then we ask you to fill in the Recall Form.

You return the package within 14 days and receive the return. You will always receive an email stating that the product has been canceled or returned.
PLACING A BUSINESS ORDER
t is possible to order a business order. This often concerns larger numbers or customized orders. Look at our business possibilites page.